Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Mapa sídla

http://www.trivoo.net

Poštová adresa

KOVOSTYL
ZAPI s.r.o.
kpt. Nálepku 737/138
941 01 Bánov
IČO: 47547014
DIČ: 2023965064

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddieli: SRO, vložka číslo 36055/N.
Kontaktná osoba: p.Ing.Zajíček, p. Mgr.Čaplák

Kontaktné mobilné číslo: 0904 222 002
Kontaktný e-mail: info@kovanabrana.sk
Dostupnosť na mobilnom čísle: Pondelok - Piatok 09:00 - 17:00
Preferujeme e-mailovú formu komunikácie.

Kontaktný formulár